YouTube
Facebook
Soundcloud

รวมพระธรรมเทศนา

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์กัลยาโณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดหนองป่าพง

 

เปิดฟัง


รวมพระธรรมเทศนา

 รวมพระธรรมเทศนา
ชุดที่1

พระอาจารย์กัลยาโณ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส เป็นกิจวัตรประจำวัน และเนื่องในโอกาสงานประเพณีต่างๆที่สำคัญ โดยได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติการภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชา และคำสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดฟัง


ดาวโหลดที่ itunes
ดาวโหลด zip

รวมพระธรรมเทศนา

รวมพระธรรมเทศนา
ชุดที่2

พระอาจารย์กัลยาโณ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส เป็นกิจวัตรประจำวัน และเนื่องในโอกาสงานประเพณีต่างๆที่สำคัญ โดยได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติการภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชา และคำสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดฟัง


ดาวโหลดที่ itunes
ดาวโหลด zip