รวมพระธรรมเทศนา

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์กัลยาโณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดหนองป่าพง

 

เปิดฟัง


รวมพระธรรมเทศนา

 รวมพระธรรมเทศนา
ชุดที่1

พระอาจารย์กัลยาโณ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส เป็นกิจวัตรประจำวัน และเนื่องในโอกาสงานประเพณีต่างๆที่สำคัญ โดยได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติการภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชา และคำสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดฟัง


รวมพระธรรมเทศนา

รวมพระธรรมเทศนา
ชุดที่2

พระอาจารย์กัลยาโณ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส เป็นกิจวัตรประจำวัน และเนื่องในโอกาสงานประเพณีต่างๆที่สำคัญ โดยได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติการภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชา และคำสอนของพระพุทธเจ้า

เปิดฟัง