รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม

เนื่องในโอกาสที่ครูบาจารย์ต่างๆได้มาเยี่ยมเยือนวัด ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส ในเรื่องแนวทางปฏิบัติการเจริญภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่ชาสืบเนื่องต่อไป

เปิดฟัง


รวมพระธรรมเทศนา

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม – หลวงพ่อเปลี่ยน

เนื่องในโอกาสที่อาจารย์เปลี่ยนได้มาเยี่ยมเยือนออสเตรเลียได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พระและฆราวาส ในเรื่องแนวทางปฏิบัติการเจริญภาวนา นั่งสมาธิ ตามแนวทางของหลวงปู่มั่นสืบเนื่องต่อไป

เปิดฟัง